Cybercrime Verzekering

Cybercontract is de ultieme cybercrime verzekering aangeboden in Nederland door Cybercrime Assurantie. Het betreft een uitgebreide cyber risk verzekering met vergaande dekking. Als onderdeel van de verzekeringspolis staat een gespecialiseerd team van specialisten klaar om de schade te beperken en herhaling te voorkomen.

Offerte aanvragen

Cybercrime Verzekering

Cybercontract is de ultieme cybercrime verzekering aangeboden in Nederland door Cybercrime Assurantie. Het betreft een uitgebreide cyber risk verzekering met vergaande dekking. Als onderdeel van de verzekeringspolis staat een gespecialiseerd team van specialisten klaar om de schade te beperken en herhaling te voorkomen.

Doe nu de test

Cyberverzekering met toegevoegde waarde in Nederland

De cyberverzekering van Cybercrime Assurantie valt onder een doordacht cyberveiligheidsbeleid en biedt ruime dekking. Uw organisatie loopt kans om slachtoffer te worden van cybercrime. Een verzekering tegen cybercrime is geen overbodige luxe. Cybercontract is de cybercrime verzekering met dekking van directe, indirecte schade en recovery. De jaarpremie is verwaarloosbaar in verhouding tot de herstelkosten, gemiste omzet, reputatie schade en claims van derden. Bij de huidige cyber risk verzekering is de IT Audit nog niet verplicht. Bereken hieronder welke premie u dient te betalen voor uw cyberrisico verzekering.

PremieberekeningPraktijkDekkingJuridische procedure

Bereken premie cyberverzekering

Behoefte aan cyberverzekering Cybercontract

Ransomware

Negen op tien bedrijven in Nederland zijn onvoldoende beveiligd tegen digitale aanvallen. Cyber criminelen zijn inventief en bedenken telkens nieuwe technieken om aan inkomsten te geraken. De aanval op de APM terminals, TNT express en MSD zijn recente voorbeelden van cybercrime met ransomware. Aanvallen als Petya en WannaCry eisen het betalen van ‘losgeld’. De economische- en reputatieschade was extreem groot.

Fishing

Via e-mails of besmette advertenties proberen cyber criminelen achter inlogcodes te komen. Inlogcodes van bankrekeningen of andere gevoelige informatie. Wanneer uw ICT-systeem ‘plat’ gaat of gegevens worden gestolen om u daarmee te chanteren, valt onder de dekking. Het plunderen van uw bankrekening niet.

Telefoonhack

Uw cloudcentrale en de daarbij behorende devices zijn opgenomen in de polis.

Virusbesmetting

Wat dekt cyberverzekering

Uw cybercrime verzekering dekt de schade afhankelijk van uw pakket (bronze, silver of gold) en helpt u om snel weer in ‘business’ te zijn. De verschillen in de pakketten heeft betrekking op het verzekerd kapitaal: € 500.000, € 1.000.000 of € 2.000.000.

Dekking

Risico: Cyberafpersing, losgeld, cyberdiefstal en hacking telefoonsystemen
Waarborg:

 • Kosten voor crisismanagement
 • Betaling van losgeld
 • Schadevergoeding bij diefstal waardepapieren, digitaal geld of bij verlies van materiële goederen na inbraak in uw computersysteem
 • Terugbetaling van gesprekskosten in inbraak in uw telefoonsysteem

Risico: Netto winstverlies door bedrijfsonderbreking
Waarborg:

 • Door een beveiligingsfout met inbreuk in uw systeem als gevolg
 • Diefstal van wachtwoorden
 • Ongeplande en onbedoelde onderbreking van computersysteem

Risico: Data-aansprakelijkheid, netwerkbeveiliging, verdediging en schadevergoeding derden
Waarborg:

 • Inbreuken op de bedrijfs- en persoonsgegevens
 • Inbreuken door outsourcing partij bij de verwerking van gegevens in opdracht van uw vennootschap
 • Een falend informaticasysteem of beveiligingsfout
 • Malware of virus…
 • diefstal van gegevens (ook kopiëren), verlies van data (verwijderen), wijziging of publicatie van gegevens
 • Toegang blokkeren van eigen informaticasysteem

Risico: Multi-media aansprakelijkheid (ook door eigen medewerkers)
Waarborg:

 • Inbreuken op de bescherming van bedrijfs- en persoonsgegevens
 • Schadevergoeding door onopzettelijke inbreuk op intellectueel eigendom (auteursrecht, titel, handelsmerk, merk, domeinnaam,…)
 • Schade door plagiaat, verduistering van gegevens of ideeën
 • Schade door schending van privacy of publieke bekendmaking van private aangelegenheden
 • Schade door oneerlijke concurrentie in combinatie met smaad en laster
 • Nalatigheid verband houdend met elektronische inhoud

Aanvullend: Ter voorkoming en recovery
Waarborg:

 • Hotline 24/7 met gespecialiseerd ICT kennis
 • On site ondersteuning binnen 48 uur door gespecialiseerd team na melding van het incident

Rechtsbijstand verzekering Cybercrime

Schadevergoedingsclaims worden vaak voor de rechtbank uitgevonden. De procedures zijn lang en kosten veel geld. De bijstand door een gespecialiseerde advocaat in cyberincidenten is noodzakelijk.

Contractpartners hebben de intentie om zaken minnelijk te regelen. Echter als persoonsgegevens zijn gestolen door criminelen? U kunt door de gedupeerden gedagvaard worden als medeplichtige. U dient u onschuld te bewijzen om een strafblad te voorkomen.

We adviseren om uw rechtsbijstandverzekering er op na te lezen i.v.m. de dekkingsgraad. Optioneel kunt u Cybercrime Assurantie de aanvullende rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Rechtsbijstand verzekering Cybercrime

Risico: Een lange en dure juridische procedure (bijstand door advocaat naar keuze)
Waarborg:

 • Kosten van strafrechtelijke verdediging
 • Kosten van burgerlijk of arbeidsrechtelijk geding
 • Kosten van geschil met verzekeraar, administratieve overheid of contractpartner

De cyberverzekering Cybercontract en aanvullende rechtsbijstand verzekering via Cybercrime Assurantie zorgen voor een ruime dekking als u het slachtoffer wordt van cybercrime.